Comandes i Servei d'Atenció al Client
900 150 723
Aliments Congelats Friman: Proveïdor de congelats, distribuidor de congelats, food service, horeca, hosteleria, restauració, restaurants, peix fresc, gelats hosteleria. Aliments Congelats Friman: Proveïdor de congelats, distribuidor de congelats, food service, horeca, hosteleria, restauració, restaurants, peix fresc, gelats hosteleria. Aliments Congelats Friman: Proveïdor de congelats, distribuidor de congelats, food service, horeca, hosteleria, restauració, restaurants, peix fresc, gelats hosteleria.

El departament logístic té l’objectiu d’entregar les comandes als nostres clients, amb el mínim cost, d’una forma eficient, sense perjudici de la qualitat del servei i del producte, tot conservant la integritat de la cadena de fred, tant de productes congelats com de peix i marisc fresc.

  • Així un equip de 38 recollidors preparen les comandes a -23º.
  • L’equip de 37 xòfers trasllada la seva comanda dels magatzems fins al punt d’entrega en les finestres horàries acordades.
  • L'administració logística, amb 11 professionals, controla, planifica i dóna resposta a les necessitats logístiques del client.

Per donar compliment a les necessitats de servei dels nostres clients i alhora aconseguir-ho amb el mínim cost a Friman, Aliments Congelats i Peix Fresc, disposem d’un equip de professionals format per més de 100 persones, que ho fan possible.

Els equipaments més avançats amb tecnologies de la informació i unes infrastructures tant de magatzems com d’equipaments de manutenció, són els que ens permeten donar compliment a les necessitats acordades amb cada client en serveis de transport o emmagatzament.

Canviar idioma   Canviar idioma
Cercador de productes: